Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Bezpieczeństwo i ochrona środowiska pod kontrolą - audit w ORLEN Laboratorium

17-11-2010  Aktualności

W dn. 15 – 16 listopada ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. została pozytywnie oceniona podczas auditu nadzoru w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, który przeprowadzili audytorzy jednostki certyfikującej TÜV NORD.
 
Certyfikaty Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy przyznane zostały Spółce przez TÜV NORD w grudniu 2008 roku. Uzyskanie certyfikatów potwierdziło zgodność obowiązujących w Spółce ORLEN Laboratorium procedur i instrukcji postępowania z wymaganiami norm PN-EN ISO 14001:2005 „System zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania” oraz PN-N 18001:2004 „System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania”.
Certyfikacją objęte jest świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie badań analitycznych ropy naftowej, produktów i półproduktów rafineryjnych i petrochemicznych, wód, ścieków, osadów, gleb i ochrony środowiska, świadczenie usług w zakresie badań środowiskowych na stanowiskach pracy oraz pobieranie próbek do badań w Laboratoriach oraz w Centrali Spółki w Płocku.
 
Audit przeprowadzony został w dwóch Laboratoriach Regionalnych: w Olsztynie i w Katowicach, w siedmiu Laboratoriach Płockich i w Dziale Logistyki zlokalizowanych na terenie zakładu produkcyjnego PKN ORLEN S.A. oraz w Centrali Spółki. Celem auditu było potwierdzenie zgodności systemów zarządzania z wymaganiami ww. norm - auditorzy TÜV NORD pozytywnie ocenili funkcjonowanie systemów nie stwierdzając żadnych niezgodności.
 
Pozytywna ocena funkcjonowania Systemu Zarządzania Środowiskowego i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy potwierdziły, że strategiczny cel Spółki, którym jest wykonywanie i rozwój badań laboratoryjnych oraz profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzonej działalności, realizowany jest w sposób zapewniający wysoki standard pracy i ochronę zdrowia naszych pracowników oraz poszanowanie, ochronę i poprawę środowiska naturalnego.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN