Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Audit środowiskowy i BHP w ORLEN Laboratorium

28-10-2011  Aktualności

Uzyskanie w grudniu 2008 r. Certyfikatu Systemu Zarządzania Środowiskowego i BHP stało się dla Spółki narzędziem zarządzania, które ułatwiło właścicielom procesów i kierownictwu firmy systemowe, uporządkowane oraz efektywne i skuteczne zarządzanie w obszarze bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Efektem wdrożonego i funkcjonującego systemu jest działanie zgodne z wymaganiami prawnymi oraz efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym i aspektami środowiskowymi.
Dzięki czynnemu włączeniu pracowników i silnemu zaangażowaniu samego kierownictwa Spółki
w opracowanie, wdrożenie i stały proces doskonalenia systemu środowiskowego
i BHP, w tym w szczególności identyfikację zagrożeń w środowisku pracy oraz identyfikację
i zarządzanie aspektami środowiskowymi, Spółka posiada aktywny system służący wszystkim pracownikom.
Bezpieczne warunki pracy oznaczają większą motywację do pracy, większą wydajność, mniejszą absencję pracowników, co przekłada się na lepszy wynik finansowy.
Dzięki promowaniu postaw pro środowiskowych, zarówno wśród pracowników jak
i kooperantów, Spółka umocniła pozytywny wizerunek w oczach aktualnych i potencjalnych klientów wykazując wrażliwość i dbałość firmy o kwestie środowiska naturalnego.

„Mając świadomość zarówno przepisów prawa oraz wymagań i wytycznych odnoszących się do systemów zarządzania BHP i środowiskowego widzimy potrzebę stałego doskonalenia
i rozwijania rozwiązań systemowych, co wykazaliśmy podczas ostatniego auditu recertyfikującego
w zakresie środowiskowym i BHP”
– mówi Edyta Lewandowska-Burczak, Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania
 
Pozytywna ocena funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego i BHP przeprowadzona w dniach 25-27 października 2011 r., potwierdzona została rekomendacją jednostki certyfikującej TÜV NORD Polska Sp. z o.o. dotyczącą utrzymania certyfikatów środowiskowego i BHP przez kolejne trzy lata.
Jednocześnie w sposób obiektywny potwierdzono, że strategiczny cel Spółki, którym jest wykonywanie
i rozwój badań laboratoryjnych oraz profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzonej działalności analitycznej, realizowany jest w sposób zapewniający wysoki standard pracy i ochronę zdrowia naszych pracowników jak również poszanowanie, ochronę i poprawę środowiska naturalnego.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN