Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Audit Polskiego Centrum Akredytacji

21-12-2012  Aktualności

W dn. 3 - 12 grudnia ORLEN Laboratorium została pozytywnie oceniona podczas corocznego auditu
w nadzorze przeprowadzanego przez Polskie Centrum Akredytacji.
Audit przeprowadzony został w siedmiu Laboratoriach Płockich, ośmiu Laboratoriach Regionalnych oraz w Centrali Spółki.
Auditorzy przekazali swoją rekomendację do rozszerzenia zakresu akredytacji Spółki o zgłoszone metody oraz utrzymania dotychczas akredytowanych metod. W wyniku pozytywnej oceny, Zakres Akredytacji ORLEN Laboratorium AB 484 rozszerzony został o 28 nowych metod badań m.in. dla wód i ścieków i biopaliw, w tym o 11 metod własnych
w zakresie badania kwasu tereftalowego (PTA) w Regionalnym Laboratorium we Włocławku.
Obecny Zakres Akredytacji posiadany przez ORLEN Laboratorium liczy ok. 320 metod badań
i pobierania próbek. Jego sukcesywne rozszerzanie jest odpowiedzią Spółki na potrzeby klientów oraz zmieniające się wymagania rynkowe, które Spółka na bieżąco monitoruje.
Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu prestiżu i zaufania – w przypadku ORLEN Laboratorium – do wyników analiz, certyfikowanych usług, kwalifikacji certyfikowanych pracowników oraz certyfikowanych systemów zarządzania. Jest potwierdzeniem, że Spółka dostarcza wiarygodne
i precyzyjne wyniki analiz oraz obiektywnym dowodem na to, że działa zgodnie z najlepszą praktyką.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN