Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Aktywa laboratoryjne Grupy ORLEN skonsolidowane

01-08-2019  Aktualności

Od 1 sierpnia br. analizy laboratoryjne  wykonywane dotychczas przez ORLEN Eko przejmie spółka
z Grupy Kapitałowej (GK) specjalizująca się w tym obszarze czyli ORLEN Laboratorium.

Porozumienie zawarte między obiema spółkami, które przewiduje także przejęcie pracowników ORLEN Eko, którzy zajmowali się badaniami, kończy kolejny etap konsolidacji aktywów laboratoryjnych w Grupie ORLEN. Przeprowadzone działania konsolidacyjne to realizacja strategii Koncernu, a także zapewnienie optymalnych warunków rozwoju spółkom: ORLEN Laboratorium i ORLEN Eko.

- Projekt konsolidacji aktywów laboratoryjnych uzyskał pozytywne opinie właścicieli biznesowych, samych spółek oraz ich pracowników. Działania te pozwolą na rozwój oraz optymalne wykorzystanie laboratoriów, które znajdują się w Grupie ORLEN. Umożliwi to dalsze utrzymanie usług laboratoryjnych świadczonych przez Koncern na najwyższym światowym poziomie – mówi Jakub Modrzejewski, Dyrektor Biura Grupy Kapitałowej PKN ORLEN.

 Pracownicy, którzy do tej pory wykonywali badania i analizy laboratoryjne w ORLEN Eko od 1 sierpnia br. będą przejęci i zatrudnieni w innej spółce GK czyli ORLEN Laboratorium. Kompleksowe zarządzanie usługami laboratoryjnymi to także konkretne efekty dla Koncernu takie jak np. ich standaryzacja
i wysoki poziom oraz podniesienie efektywności tego obszaru w skali całej Grupy Kapitałowej.
 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN