Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Badania międzylaboratoryjne
ORLEN Laboratorium S.A. uczestniczy w badaniach biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne, w celu monitorowania oraz zapewnienia rzetelnych i wiarygodnych wyników badań.
Wyniki  z badań biegłości są istotnym elementem oceny kompetencji laboratoriów w procesach akredytacji i nadzoru.
Laboratoria Spółki ORLEN Laboratorium uczestniczą  w programach badań biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez:
 
Institute for Interlaboratory Studies (iis) w Holandii dla obiektów badań:
·       Benzyna
·       Olej napędowy
·       Paliwo Jet A1
·       Benzyna z  dodatkiem etanolu
·       Benzen
·       Toluen
·       Olej opałowy ciężki
·       Biopaliwo 100% FAME
·       Olej smarowy
·          Ropa naftowa
·       Ksyleny
 
 
Sekcja POLLAB Petrol- Gaz dla obiektów badań:
·      Olej napędowy
·      Benzyna
·      Skroplone gazy węglowodorowe, LPG
·      Bioetanol
·      Asfalty
·      Olej smarowy
·      Płyny niskowrzące
·      Smary plastyczne
·         Olej opałowy lekki
 
 
LGC Standards Sp. z o o., program Aquacheck
·       Analiza wody i ścieków
 
 
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi,
·       Analiza czynników chemicznych - benzen i toluen , amoniak, żelazo i mangan
·       Pomiar hałasu w środowisku pracy
 
Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie, Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu
·       Pomiar hałasu ustalonego na stanowiskach pracy
·       Pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego
·       Oznaczanie masy pyłów na stanowiskach pracy
·       Badanie mikroklimatu w środowisku pracy
 
WSSE w Rzeszowie - Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu oraz RADWAG Wagi Elektroniczne - Centrum Metrologii , Radom
·       Pobieranie próbek i oznaczanie pyłu całkowitego i pyłu respirabilnego
 
 PGNiG SA, Oddział Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze w Warszawie
·       Gaz ziemny, Gaz opałowy
 
Firma Doradcza ISOTOP s.c.
·         Analiza wolnej  krystalicznej krzemionki w pyłach środowiska pracy

 
 
 

Marki Grupy ORLEN