Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
Węglowodory aromatyczne mają długi okres opóźnienia zapłonu, charakteryzuje je stukowe spalanie, wywołujące tzw. twardą pracę silnika. Z tego też względu nie są pożądanymi składnikami oleju napędowego. Również ze względu na ochronę środowiska ich obecność w paliwach jest wysoce niewskazana. Podczas spalania węglowodorów aromatycznych, szczególnie wielopierścieniowych, tworzą się wysokocząsteczkowe produkty o właściwościach kancerogennych, które wprowadzane są do atmosfery wraz ze spalinami.
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN