Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Pozostałość po koksowaniu
Paliwo przy spalaniu nie powinno tworzyć osadów w komorze spalania, na zaworach, pierścieniach tłokowych, elementach wtryskiwaczy. Skłonność do tworzenia nagaru wiąże się ze składem chemicznym paliwa. Ilość nagaru rośnie wówczas, gdy paliwo zawiera węglowodory nienasycone, wysokocząsteczkowe składniki o charakterze smół, związki siarki oraz kwasy organiczne. Ogólnie można przyjąć, że im mniejsza jest pozostałość po koksowaniu, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo tworzenia się nagaru w silnikach.
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN