Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Indeks cetanowy
Indeks cetanowy jest stosowany do oszacowania liczby cetanowej paliw o zapłonie samoczynnym w przypadku gdy niedostępny jest silnik badawczy do oznaczania tej właściwości lub gdy ilość próbki jest niedostateczna do wykonania testu silnikowego.
 
 
 

Marki Grupy ORLEN