Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zawartość siarkowodoru
Zawartość siarkowodoru i innych związków siarki, które są źródłem powstawania w wyniku spalania agresywnego dwutlenku siarki, którego obecność w spalinach to nie tylko niekorzystne oddziaływania ekologiczne poprzez emisję toksycznych składników do środowiska, ale również podwyższona "korozyjność" spalin w stosunku do układu wydechowego samochodu oraz bardzo niekorzystne oddziaływania na katalityczne układy oczyszczania spalin.
 
 

Marki Grupy ORLEN