Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Skład frakcyjny
Skład frakcyjny jest bardzo ważnym wskaźnikiem służącym do oceny jej własności eksploatacyjnej. Temperatura początku destylacji i procent odparowania do temp. 70°C charakteryzują jej własności rozruchowe. Im większa zawartość lekkich frakcji tym lepsze własności rozruchowe. Procent odparowania do temp. 100°C umożliwia ocenę średniej odparowalności paliwa, wpływającej na regularność pracy silnika.Procent odparowania do temp. 180°C oraz temperatura końca destylacji wskazują na ilość ciężkich, trudno odparowujących frakcji, ujemnie wpływających na pracę silnika. Ze wzrostem temperatury końca destylacji oraz zwiększenia ilości ciężkich frakcji następuje wzrost zużycia paliwa oraz elementów silnika.Oznaczanie charakterystycznych punktów destylacji pozwala przewidzieć zachowanie się paliwa w czasie eksploatacji, m.in. łatwość rozruchu silnika, ekonomikę jego zużycia, lotność benzyny, skłonność do samozapaleń.
 
 
 

Marki Grupy ORLEN