Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Prężność par
Prężność par, obok składu frakcyjnego, jest drugim ważnym parametrem oceny lotności benzyny. Z punktu widzenia łatwości rozruchu silnika należałoby zasilać go paliwem lotnym o wysokiej prężności par. Jednak stosowanie bardzo lotnych benzyn zwiększa zdolność paliwa do powstawania korków parowych. W efekcie przez układ zasilania podawana jest mieszanina składająca się z benzyny w postaci cieczy oraz jej pary z niedużą ilością powietrza. Wagowo ilość dopływającej benzyny szybko się zmniejsza, co zaburza proces spalania, silnik zaczyna dławić się i może się zatrzymać. Aby pogodzić te dwie sprzeczności (łatwość rozruchu w niskiej temperaturze) oraz tworzenie korków parowych w gorących miesiącach letnich, tak dobiera się skład frakcyjny benzyny letniej, aby prężność par nasyconych nie przewyższała 60 kPa. Dla miesięcy zimowych prężność par wynosi zaś maksimum 90 kPa. Podobną funkcję pełni indeks lotności.
 
 
 

Marki Grupy ORLEN