Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Okres indukcyjny
Świadczy o trwałości paliw, czyli ich odporności na procesy chemiczne zachodzące podczas magazynowania, takie jak utlenianie i polimeryzacja. W wyniku niepożądanych procesów powstają między innymi polimery, co w ostateczności prowadzi do powstawania żywic i substancji kwasowych. Najmniej odporne na zmiany składu podczas przechowywania są benzyny pochodzące z krakowania, zawierające węglowodory nienasycone. Okres indukcyjny służy do oceny podatności benzyn na utlenianie. Im dłuższy jest okres indukcyjny danego paliwa, tym większa jest jego odporność i tym dłużej można je przechowywać bez obawy wytrącania się osadów.
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN