Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Liczba oktanowa
Liczba oktanowa to umowny wskaźnik charakteryzujący przeciwstukowe (przeciwdetonacyjne) własności paliwa używanego do napędu silników spalinowych z zapłonem iskrowym, określający odporność paliwa na spalanie stukowe (detonacyjne) w cylindrze silnika. Spalanie stukowe to zjawisko występujące w pewnych warunkach pracy silnika, polegające na gwałtownym wzroście szybkości spalania, który powoduje powstanie dodatkowej fali ciśnienia o częstotliwości w zakresie słyszalnym. Objawia się to występowaniem w cylindrze silnika charakterystycznych dźwięków metalicznych, tzw. stuków. Do spalania stukowego może dojść w przypadku użycia benzyny z niższą liczbą oktanową niż przeznaczona dla tego silnika. Sytuacja taka może doprowadzić do poważnego uszkodzenia silnika. Obecnie istnieją silniki wyposażone w specjalne czujniki, które w przypadku zasilania benzyną o niższej licznie oktanowej powodują automatyczne opóźnienie zapłonu. Dzięki takiemu rozwiązaniu silnik jest bezpieczniejszy, lecz obniża to jego moc oraz znacznie zwiększa spalanie. Oznaczenie liczby oktanowej polega na porównaniu odporności na spalanie stukowe badanego paliwa w silniku wzorcowym z odpornością na spalanie stukowe mieszanin wzorcowych o zawartości n-heptanu i izooktanu.
 
 
 

Marki Grupy ORLEN