Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Gęstość
Gęstość jest wielkością charakteryzującą jakość paliw i pozwala na odróżnienie poszczególnych gatunków paliw. Jest to masa jednostki objętości wyrażona albo w kg na metr sześcienny, albo w gramach na mililitr w temperaturze 15°C przy ciśnieniu 101,325 kPa. Gęstość benzyny wpływa na proces dawkowania mieszanki. Ilość wagowa tzn. masa paliwa przepływającego przez otwory dyszy w jednostce czasu jest wprost proporcjonalna do jego gęstości. Gdy używana jest benzyna o większej gęstości, otrzymuje się bogatszą mieszankę i zużycie paliwa wzrasta.
 
 
 

Marki Grupy ORLEN