Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Wolontariat

W ramach  wolontariatu pracownicy ORLEN Laboratorium S.A. inicjują oraz wspierają swoją wiedzą, doświadczeniem lub pracą fizyczną

wszelkie działania jakie są realizowane na rzecz inicjatyw społecznych. Działania Wolontariatu Pracowniczego integrują pracowników ze społecznościami na rzecz których działają, wzmacniają poczucie społecznej odpowiedzialności i dają motywację do realizacji wspólnych celów.

Pracownicy ORLEN Laboratorium chętnie uczestniczą w cyklicznych akcjach Wolontariatu PKN ORLEN


·    „Namalujmy uśmiech”, której celem jest odnawianie i wyposażanie domów dziecka i placówek opiekuńczo – wychowawczych,

http://eorlenlaboratorium.orlen.pl/pl/dlamediow/aktualnosci/Strony/wolontariat.aspx

·    „Zaczarowany Tornister”, w ramach, której pracownicy kupują wyprawki szkolne dla dzieci z ubogich rodzin z terenu Płocka i okolic

·  „Spełniamy marzenia”, podczas której pracownicy objęli  pomocą podopiecznych państwowych oraz rodzinnych domów dziecka z całej            Polski.  http://eorlenlaboratorium.orlen.pl/pl/dlamediow/aktualnosci/Strony/wolontariat.aspx

·  „Zostań pomocnikiem św. Mikołaja" podczas której pracownicy zorganizowali zbiórkę​ darów dla Domu Pomocy Społecznej w     
​     Nowym  Miszewie, Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego ,,Maluch" we Włocławku oraz dwóch stowarzyszeń prozwierzęcych w Płocku.

 


 

​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN