Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Wolontariat


W ramach  wolontariatu pracownicy ORLEN Laboratorium inicjują oraz wspierają swoją wiedzą, doświadczeniem lub pracą fizyczną
wszelkie działania jakie są realizowane na rzecz inicjatyw społecznych.

Działania Wolontariatu Pracowniczego integrują pracowników ze społecznościami na rzecz których działają, wzmacniają poczucie
społecznej odpowiedzialności i dają motywację do realizacji wspólnych celów.

Pracownicy ORLEN Laboratorium każdego roku uczestniczą w cyklicznych akcjach Wolontariatu PKN ORLEN:

·       „Namalujmy uśmiech”, której celem jest odnawianie i wyposażanie domów dziecka i placówek opiekuńczo – wychowawczych,

Przekazanie rowerów dla podopiecznych RDD w Pomiechówku
http://eorlenlaboratorium.orlen.pl/pl/dlamediow/aktualnosci/Strony/wolontariat.aspx

·       „Zaczarowany Tornister”, w ramach, której pracownicy kupują wyprawki szkolne dla dzieci z ubogich rodzin z terenu Płocka i okolic

 

·    „Spełniamy marzenia”, podczas której pracownicy objęli  pomocą podopiecznych państwowych oraz rodzinnych domów dziecka z całej Polski.

Przekazanie prezentów świątecznych dla podopiecznych ośrodka „Maluch” we Włocławku
http://eorlenlaboratorium.orlen.pl/pl/dlamediow/aktualnosci/Strony/wolontariat.aspx​

 
 

Marki Grupy ORLEN