Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Wniosek o udzielenie darowizny
WNIOSEK O UDZIELENIE DAROWIZNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Informujemy, że ORLEN Laboratorium  S.A. rozpatruje wyłącznie wnioski pracowników ORLEN Laboratorium S.A.

 
W celu ubiegania się o wsparcie ze środków ORLEN Laboratorium prosimy o wypełnienie wniosku i przesłanie go na adres:
 
ORLEN Laboratorium S.A., Biuro Zarządzania Personelem i Organizacji
ul. Chemików 7, 09-411 Płock, z dopiskiem „Wniosek o udzielenie darowizny”.

 
Do wniosku prosimy dołączyć informacje potwierdzające i uwiarygodniające wniosek i wnioskodawcę (np. informacje o dochodach/stanie materialnym rodziny, zaświadczenia lekarskie, itp.)  

 
Wnioski osób fizycznych (z wyłączeniem pracowników ORLEN Laboratorium S.A.), będących w trudnej sytuacji życiowej/losowej, o udzielenie darowizny rozpatruje Fundacja ORLEN. Wnioski tego rodzaju, o ile trafią do ORLEN Laboratorium S.A., będą przekazywane do rozpatrzenia przez Fundację.
 
WNIOSEK O UDZIELENIE DAROWIZNY DLA PODMIOTÓW - OSÓB PRAWNYCH
ORLEN Laboratorium S.A. udziela darowizn bezpośrednio, bądź za pośrednictwem Fundacji ORLEN.

 Zał nr 3_Wniosek o darowiznę_ podmioty.pdfZał nr 3_Wniosek o darowiznę_ podmioty.pdf
 
W celu ubiegania się o wsparcie ze środków ORLEN Laboratorium prosimy o wypełnienie wniosku i przesłanie go na adres:


ORLEN Laboratorium S.A., Biuro Zarządzania Personelem i Organizacji
ul. Chemików 7, 09-411 Płock, z dopiskiem „Wniosek o udzielenie darowizny”.​

​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN