Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Nagroda pod patronatem Prezesa Zarządu OL
W 2012 r. na mocy podpisanej umowy z Instytutem Chemii Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku, ustanowiona została nagroda pod patronatem Prezesa Zarządu ORLEN Laboratorium. Nagroda przyznawana jest autorowi najlepszej pracy dyplomowej zrealizowanej w ORLEN Laboratorium przez studenta Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, kierunek Technologia Chemiczna.

Nagroda wraz z pamiątkową statuetką wręczane są corocznie przez Prezesa Zarządu OL podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego na Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku.​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN