Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Biofuels analyses
Biofuels FAME Fatty Acid Methyl Esters
 
Tested parametr
Test method
Fatty Acid Methyl Esters (FAME) content
PN-EN 14103
Density at 15 ºC
PN-EN ISO 3675
PN-EN ISO 12185
Viscosity at 40 ºC
PN-EN ISO 3104
Sulphur content
 
PN-EN ISO 20846
PN-EN ISO 20884
Coking residue (from 10% of distillation residue)
PN-EN ISO 10370
Cetane number
 
PN-EN ISO 5165
 
Sulphated ash content
PN-ISO 3987
Water content
PN-EN ISO 12937
Copper-corrosive action (3 h at 50ºC)
 
PN-EN ISO 2160
Total impurities content PN-EN 12662
Oxidation stability at 110 ºC
 
PN-EN 14112
 
Acid number PN-EN 14104
Iodine number PN-EN 14111
 
 
 
Linoleic acid methyl ester content
PN-EN 14103
Methyl alcohol content
 
PN-EN 14110
Monoacylglycerol content PN-EN 14105
Diacylglycerol content
PN-EN 14105
Triacylglycerol content PN-EN 14105
Free glycerol content PN-EN 14105
Total glycerol content PN-EN 14105
Group I metal content (Na + K) PN-EN 14538
Group II metal content (Ca + Mg) PN-EN 14538
Phosphorus content PN-EN 14107
Cold Filter Plugging Point (CFPP)
 
PN-EN 116
 
 
Biofuels – biodiesel with FAME content (B-20)
 
Tested parametr
Test method
Cetane number
 
PN-EN ISO 5165
Cetane index
 
PN-EN ISO 4264
Density at 15 °C
PN-EN ISO 3675
PN-EN ISO 12185
Sulphur content
 
 
 
PN-EN ISO 20846
PN-EN ISO 20884
Flash point
 
PN-EN ISO 2719
Coking residue (from 10% of distillation residue)
 
PN-EN ISO 10370
Ash residue
 
PN-EN ISO 6245
Acid number PN-EN 14104
 
Water content
 
PN-EN ISO 12937
Copper-corrosive action (3 h at 50ºC) PN-EN ISO 2160
Impurities content
 
PN-EN 12662
Resistance to oxidation PN- ISO 12205 +Ap 1
Lubricity, corrected diameter of trace of wear at 60 °C
 
 
PN-EN ISO 12156-1
Viscosity at 40 °C
PN-EN ISO 3104
Fractional composition
 
PN-EN ISO 3405
Fatty Acid Methyl Esters (FAME) content
 
PN-EN 14078
Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) content
 
PN-EN 12916
Cold Filter Plugging Point (CFPP) PN-EN 116
 
 

ORLEN Group brands