Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Certyfikaty
Wysokiej jakości i wiarygodności usług świadczonych przez ORLEN Laboratorium służy wdrożony i stale doskonalony Zintegrowany System Zarządzania: Jakością, Środowiskowego, BHP i Bezpieczeństwa Informacji. Obejmuje on wszystkie obszary działalności mające wpływ na jakość świadczonych przez spółkę usług.
 
Zintegrowany System Zarządzania ORLEN Laboratorium S.A.
 
                                  ·         System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO / IEC 17025:2005
                                             Zakres Akredytacji wyd. 32.pdfZakres Akredytacji wyd. 32.pdf
                                  ·         System Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2005
                                  ·         System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-EN 18001:2004
                                              Certyfikaty.pdfCertyfikaty.pdf
                                   ·         System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001:2014-12
                                     Certyfikat 27001.pdf​Certyfikat 27001.pdf

​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN