Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Analizy nawozów i gleb

Badania nawozów

​Badany parametr ​Metoda badania
Azot azotanowy i amonowy metodą destylacyjną w nawozach PN-C-87013-03:1978
Analiza granulometryczna nawozów PN-EN-1235:1999
Azot azotanowy i amonowy wg Dewarda w nawozach IT-M/P1/38/2015
wg Rozporządzenia WE 2003/2003 13.10.2003
Chlorki w saletrze amonowej PN-C-87078:1992
Gęstość nasypowa produktów ziarnistych i granulowanych PN-C-04532:1980
Magnez w saletrzaku PN-C-87010:1999
Magnez w saletrze amonowej PN-C-87030:1992
pH roztworów wodnych saletry amonowej i saletrzaku PN-C-87075:1992
Pomiar statycznego kąta zsypu naturalnego nawozów stałych PN-EN 12047:1999
Retencja oleju w saletrze amonowej PN-C-87076:1992
Siarczany w nawozach IT-M/P1/16/2015
wg Rozporządzenia WE 2003/2003 13.10.2003
Składniki palne w saletrze amonowej PN-C-87081:1999
Straty suszenia w saletrze amonowej PN-C-87054:2000
Suma azotanu wapnia i magnezu w nawozach saletrzanych IT-M/P1/19/2015
Tendencja do zbrylania nawozów saletrzanych IT-M/P1/20/2015
Twardość granul saletrzaku IT-M/P1/23/2015
Wapń w saletrzaku PN-C-87010:1999
Woda metodą wagową w saletrzaku PN-C-87010:1999
Zmiana objętości nawozów saletrzanych po cylach termicznych IT-M/P1/20/2015

Badania kamienia dolomitowego

​Badany parametr ​Metoda badania
Bezwodnik kwasu krzemowego (krzemionka) PN-B-04350:1976
Tlenek wapnia PN-H-04156-07:1981
Tlenek magnezu PN-H-04156-08:1981
Tlenki żelaza i glinu (R2O3) PN-C-84089:1990
Wilgoć PN-B-04350-1976

 

Badania kamienia anhydrytowego

​Badany parametr ​Metoda badania
Siarczany PN-C-84089:1990
Woda higroskopijna PN-C-84089:1990
Woda krystalizacyjna PN-C-84089:1990
Krzemionka i substancje nierozpuszczalnych w kwasie solnym PN-C-84089:1990
Tlenki żelaza i glinu (R2O3) PN-C-84089:1990

 

Badania wody amoniakalnej

​Badany parametr ​Metoda badania
Zawartość amoniaku PN-C-84035:1997
Sucha pozostałość PN-C-84035:1997
Barwa produktów chemicznych za pomocą skali Hazena metodą wizualną. PN-C-04534-01:1981

 

 

Badania węglanu potasu

​Badany parametr ​Metoda badania
Zawartości węglanu potasu IT-M/P1/9/2015
Chlor PN-C-04518:1982
Siarka siarczanowa IT-M/P1/8/2015

 

Badania gleb mineralnych

​Badany parametr ​Metoda badania
pH w glebie PN-ISO 10390:1997
Fosfor przyswajalny PN-R-04023:1996
Potas przyswajalny PN-R-04022:1996
Azot azotanowy PN-R-04028:1997
Azot amonowy PN-R-04028:1997
Magnez przyswajalny PN-R-04020:1994 +Az1 grudzień 2004
Siarczany IT-M/P1/11/2015
Bor przyswajalny PN-R-04018:1993
Miedź przyswajalna PN-R-04017:1992
Cynk przyswajalny PN-R-04016:1992
Mangan przyswajalny PN-R-04019:1993
Żelazo przyswajalne PN-R-04021:1994
Węgiel organiczny metodą Tiurina IT-M/P1/12/2015

 

Badania podłoży ogrodniczych

​Badany parametr ​Metoda badania
pH IT-M/P1/5/2015
Potas IT-M/P1/4/2015; IT-M/ZBŚ/001/2015
Wapń IT-M/P1/4/2015; PN-ISO 6058:1999
Magnez IT-M/P1/4/2015; IT-M/ZBŚ/001/2015
Azot amonowy IT-M/P1/4/2015; PN-C-04576-04:1994
Azot azotanowy IT-M/P1/4/2015; PN-C-04576-08:1982
Zasolenie IT-M/P1/36/2015
Chlorki IT-M/P1/4/2015; RW/06
Siarczany IT-M/P1/4/2015; PN-C-04566-10:1979
Miedź IT-M/P1/4/2015; IT-M/ZBŚ/001/2015
Żelazo IT-M/P1/4/2015; IT-M/ZBŚ/001/2015
Mangan IT-M/P1/4/2015; IT-M/ZBŚ/001/2015
Bor IT-M/P1/4/2015; IT-M/P1/37/2015
Cynk IT-M/P1/4/2015; IT-M/ZBŚ/001/2015

 

Badania wód ogrodniczych

​Badany parametr ​Metoda badania
pH PN EN ISO 10523:2012
Przewodność PN-EN 27888:1999
Chlorki PN-C-04617-03:1978
HCO3- PN-EN ISO 9963-1:2001
Wapń PN-ISO 6058:1999
Magnez PN-C-04554-4:1999 i PN-ISO 6059:1999
Żelazo Fe2+ PN-ISO 6332:2001
Bor IT-M/P1/6/2015
Fosfor PN-EN 1189:2000
Potas IT-M/ZBŚ/001/2015
Azot amonowy PN-C-04576-04:1994
Azot azotanowy PN-C-04576-08:1982
Siarczany PN-C-04566-10:1979
Miedź IT-M/ZBŚ/001/2015
Cynk IT-M/ZBŚ/001/2015
Mangan IT-M/ZBŚ/001/2015
Żelazo IT-M/ZBŚ/001/2015
Sód IT-M/ZBŚ/001/2015
Twardość ogólna PN-EN 12880:2004
 
 

Marki Grupy ORLEN