Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Analizy chlorku winylu i 1.2 dwuchloroetanu
​Badany parametr ​Metoda badania;
Oznaczanie zawartości wody w  cieczach organicznych metodą Karla Fischera metoda firmy Davy PPG-3; metoda ISCO Blachownia
Oznaczanie zawartości wody w chlorku winylu metodą Karla Fischera metoda firmy Davy ASTM D1364-70; praca badawcza 13/90
Oznaczanie  zawartości  żelaza  w  węglowodorach chlorowanych  metodą    o-fenantrolinową metoda firmy Davy M-2; praca badawcza 30-8/85
Oznaczanie zawartości żelaza w chlorku winylu metoda firmy Shin-Etsu SEM 520505
Oznaczanie kwasowości/alkaliczności w cieczach organicznych jako HCl lub NaOH  metoda firmy Davy OP-4;  procedura Laboratoryjna EDC-105 Instalacji La Porte
Oznaczanie kwasowości/ alkalicznści w chlorku winylu jako HCL lub NaOH procedura Laboratoryjna LAB-500-101
Instalacji La Porte
Oznaczanie pH cieczy organicznych procedura Laboratoryjna EDC-105 Instalacji La Porte, instrukcja obsługi aparatu IT/24/P4
Oznaczanie pH chlorku winylu procedura Laboratoryjna LAB-500-101 Instalacji    La Porte; instrukcja obsługi aparatu IT/24/P4
Oznaczanie gęstości instrukcja obsługi aparatu IT/21/P4
Oznaczanie zawartości suchej pozostałości PN-88/C-04552
Oznaczanie barwy produktów chemicznych za pomocą sali Hazena PN-81/C-04534.01
Oznaczenie obecności wolnego chloru w  cieczach organicznych ZN-ANWIL SA-23:2003
Chromatograficzne oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych w 1.2 dwuchloroetanie - kolumna kapilarna instrukcja obsługi aparatu IT/16/P4
IT/17/P4
Chromatograficzne oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych chlorku winylu - kolumna kapilarna instrukcja obsługi aparatu IT/15/P4

 

 
 

Marki Grupy ORLEN