Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Analizy osadów
Badany parametr
Metoda badania
Suma węglowodorów C6-C12 (benzyna), C12-C35 (olej mineralny) oraz C6-C35 w osadach i glebach metodą chromatografii gazowej z szybką ekstrakcją rozpuszczalnikową
 
Metoda badawcza własna 025/2009
 
Oznaczanie siarczanów(VI) rozpuszczalnych w wodzie i rozpuszczalnych w kwasie PN-ISO 11048
 
Oznaczanie zawiesin łatwo opadających metodą objętościową 023/2006/PN-72/C-04559/03 
 
Oznaczanie strat przy prażeniu suchej masy osadu PN-EN 12879
Oznaczanie suchej pozostałości i zawartości wody
PN-EN 12880
​Oznaczanie substancji organicznych ekstrahujących się dichlorometanem w osadach metodą wagową ​Metoda badawcza własna 106/2010
 
 
 

Marki Grupy ORLEN