Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Praktyki
 Program Praktyk ORLEN Laboratorium S.A. obejmuje:
  • bezpłatne praktyki indywidualne,
  • bezpłatne praktyki grupowe,
  • bezpłatne praktyki dyplomowe.
 
Praktyki realizowane są w laboratoriach wyposażonych w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt osoby odbywające praktykę mają możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce oraz poznania specyfiki pracy w laboratorium pod opieką i nadzorem wykwalifikowanej kadry specjalistów
 
Zapraszamy do rekrutacji na praktyki w roku 2018, która odbędzie się w terminie 1 lutego 2018 r. - 30 kwietnia 2018 r.
 
Każda pracownia dysponuje ograniczoną liczbą miejsc - o przyjęciu na praktyki decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku zainteresowania odbyciem praktyki w ORLEN Laboratorium S.A. należy wypełnić Formularz_praktyki_2018.pdfFormularz_praktyki_2018.pdf
Do Formularza należy dołączyć:
  • Zaświadczenie z Uczelni potwierdzające status Studenta,
  • Zaświadczenie potwierdzające posiadanie aktualnego ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).
 
Powyższe dokumenty należy przesłać mailowo na adres: praktyki.orlenlaboratorium@orlen.pl lub w formie papierowej na adres:

ORLEN Laboratorium S.A.
ul. Chemików 7
09 – 411 Płock
Biuro Zarządzania Personelem i Organizacji
 
Decyzja dotycząca odbycia praktyki zostanie przesłana do Wnioskującego mailowo w terminie 14 dni od daty wpłynięcia Formularza do ORLEN Laboratorium S.A.
 
Warunkiem odbycia praktyki w ORLEN Laboratorium S.A. jest podpisanie Umowa o organizację praktyk w ORLEN Laboratorium.pdfUmowy o organizację praktyk w ORLEN Laboratorium pomiędzy Uczelnią,
a ORLEN Laboratorium S.A.
 
Kontakt w sprawie praktyk: 

Bożena Kołodziejska - adres email:bozena.kolodziejska@orlen.pl; tel. 24 256 81 51.

Martyna Matczuk - adres email:martyna.matczuk@orlen.pl; kom. 609 100 144.​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN